Контроль з CLS


Архів документації

Система надає можливість реєстрації, приймання та узгодження проектної документації. Формуються маршрути узгодження. Ведеться облік ревізій.

Аналітико-цифровий конроль

Реалізовано велику кількість стандартних звітів. Можлива передача даних та формування додаткових звітів у системі Power BI.

Візуальний конроль

На 3D моделі об'єкта видно хід будівництва. Заплановані, виконані, прийняті та оплачені обсяги робіт розфарбовані різними кольорами. Ми можемо бачити інформацію щодо об'єкта в цілому або його окремих частин. Можемо подивитись окремо обсяг робіт, що виконується підрядною організацією, зробити порівняння запланованих та фактично виконаних робіт.

Будівельний контроль

Відповідно до планованих термінів виконання конкретних робіт та інформації про фактично виконані роботи формуються програми будівельного контролю. Бібліотека чек-листів допомагає проводити контроль якості будівництва. Виявлені порушення фіксуються в базі даних і помітні на 3D моделі об'єкта.