Construction Logistics SoftwareПрограмний комплекс CLS призначений для планування, моніторингу та управління будівництвом з метою оптимізації виконання будівельних процесів у встановлений термін при раціональному використанні ресурсів.

Чому ви маєте обрати саме нас?

"Створюємо програмне забезпечення для себе для Вас"

Наша компанія має 25 річний досвід комплексного проєктування та інформаційного супроводу будівництва цивільних та промислових об'єктів. Завдяки об'єднанню знань фахівців–проектувальників та фахівців-ITсектору ми створили програмне забезпечення CLS

СLS надасть Вам можливість вийти на сучасний рівень проектування та управління будівництвом та значною мірою випередити конкурентів.

Застосування програмного комплексу CLS дає можливість формування середовища загальних даних. При цьому робота кожного співробітника, який бере участь в управлінні будівництвом, організована таким чином, що він має можливість отримувати всю необхідну інформацію для прийняття та реалізації своїх рішень. 


На базі даних системи CLS формуються і застосовуються дані, які необхідні в процесі управління будівництвом об'єкта. Співробітник виконує організовані у системі дії. 

При цьому система є його помічником та навігатором. Якісно сформована за об'єктом будівництва інформація є обов'язковою умовою ефективної роботи. Підхід та правила формування даної інформації визначені в системі.

Візуалізація об'єкта в моделі дає можливість отримувати дані щодо обсягів будівельних робіт, бачити об'єкт та перебіг будівництва.

Дані про будівельні матеріали, що закуповуються, дають можливість ефективно контролювати процес поставок.

Структурована інформація за обсягами та цінами договорів забезпечує організацію роботи з підрядними організаціями та контроль бюджету будівництва.

Структуровані статистичні дані щодо застосовуваних розцінок забезпечать формування оціночного бюджету на самому початку будівництва.

Бібліотеки чек-листів допоможуть здійснити будівельний контроль та забезпечать якість будівництва.

Система допоможе провести планування та моніторинг робіт, провести аналіз ризиків, зробити будівництво прозорим та ефективним.

          Наші Проєкти 

Відкриті до співпраці з приводу відновлення зруйнованих війною українських міст, промислових підприємств та інших об'єктів інфраструктури.